โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านซำขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พราน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ajandewit@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sskedu4.go.th