โรงเรียนบ้านดอนข่า

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนข่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พราน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ donkha_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.donkha.ac.th