โรงเรียนบ้านอาราง

ชื่อโรงเรียน บ้านอาราง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พราน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ lamprailasri@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://arangschool.blogspot.com/