โรงเรียนบ้านจองกอ

ชื่อโรงเรียน บ้านจองกอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กันทรอม
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sujinjongkor2549@hotmail.com
เว็บไซต์ -