โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์

ชื่อโรงเรียน หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยจันทร์
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ krutim2008@hotmail.com
เว็บไซต์ -