โรงเรียนบ้านตาหมื่น

ชื่อโรงเรียน บ้านตาหมื่น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์วงศ์
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tamuenschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://tamuen.blogspot.com/