โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข

ชื่อโรงเรียน บ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บักดอง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ssrksc@gmail.com
เว็บไซต์ www.srksc.net