โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07

ชื่อโรงเรียน หมู่บ้านทับทิมสยาม07
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บักดอง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ wowitwong@gmail.com
เว็บไซต์ www.Tubtimsiam 07.go.th