โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวเรณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บักดอง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongbuaren@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nongbuaren.sskedu4.go.th