โรงเรียนบ้านหนองขนาน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองขนาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์กระสังข์
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Salin_11@yahoo.com
เว็บไซต์ -