โรงเรียนบ้านซำ

ชื่อโรงเรียน บ้านซำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์กระสังข์
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ oatericjohnson@hotmail.com
เว็บไซต์ http://banzumschool.blogspot.com/