โรงเรียนบ้านโคกระเวียง

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกระเวียง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขุนหาญ
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kokraweangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://kokraweangschool.blogspot.com/