โรงเรียนบ้านเดื่อ

ชื่อโรงเรียน บ้านเดื่อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กระหวัน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Udomlak@101.hotmial.com
เว็บไซต์ bandueschool.blogspot.com/ -