โรงเรียนบ้านจะเนียว

ชื่อโรงเรียน บ้านจะเนียว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กระหวัน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ dechasamart@thaimail.com
เว็บไซต์ www.janeaw_school.com