โรงเรียนบ้านดาน

ชื่อโรงเรียน บ้านดาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสูง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bandan1003_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.bandanschool1.blogspot.com