โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวช้าง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ lasbomrong112@gmail.com
เว็บไซต์ -