โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล รังแร้ง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Kelex@admin.in.th
เว็บไซต์ http://kelk.osea2.go.th