โรงเรียนบ้านโนนน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกหล่าม
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nonnoi2519@thaimail.com
เว็บไซต์ -