โรงเรียนบ้านโคกหล่าม

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกหล่าม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกหล่าม
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ o.ykingkam@hotmail.com
เว็บไซต์ -