โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อี่หล่ำ
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -