โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อี่หล่ำ
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ elum2551@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.elum.org