โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านแต้(ประชาบำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แต้
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bantae_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://bantaeschool.com