โรงเรียนบ้านสะเดา

ชื่อโรงเรียน บ้านสะเดา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ชัย
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ chaleelee_lee@hotmail.com
เว็บไซต์ -