โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาเกษ
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -