โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาเกษ
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nonglek.sch@gmail.com
เว็บไซต์ www.nonglek.net