โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161

ชื่อโรงเรียน บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สำโรง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sompoisriwisorn@hotmail.com
เว็บไซต์ -