โรงเรียนบ้านหนองยาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขะยูง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongyang@gmail.com
เว็บไซต์ www.nongyang.net