โรงเรียนบ้านขวาว

ชื่อโรงเรียน บ้านขวาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งไชย
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kwawschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://kawu.osea2.go.th