โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งไชย
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Jodgran@hotmail.com
เว็บไซต์ -