โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ก้านเหลือง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Nongku23@gmail.com
เว็บไซต์ -