โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ก้านเหลือง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ keyao12@hotmail.com
เว็บไซต์ -