โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านขนวนสีแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ก้านเหลือง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kanounsikaew@hotmail.com
เว็บไซต์ -