โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว

ชื่อโรงเรียน บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองห้าง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ noiandon@hotmail.com
เว็บไซต์ -