โรงเรียนบ้านหนองห้าง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองห้าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองห้าง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anuradee_704@hotmail.com
เว็บไซต์ -