โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหัวหมู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระกำแพงใหญ่
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nhm_osea2@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nhm.ac.th/