โรงเรียนบ้านค้อกำแพง

ชื่อโรงเรียน บ้านค้อกำแพง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระกำแพงใหญ่
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Werawat_509@hotmail.com
เว็บไซต์ koakhampang.com