โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสวง(อสพป.2)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สร้างปี่
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ rimdon96.25@hotmail.com
เว็บไซต์ -