โรงเรียนบ้านคูสระ

ชื่อโรงเรียน บ้านคูสระ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไผ่
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kruvitaya888@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.bankusaschool.com