โรงเรียนบ้านท่า

ชื่อโรงเรียน บ้านท่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ส้มป่อย
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bantar11@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=103353037