โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

ชื่อโรงเรียน บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหมี
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ hpkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -