โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ

ชื่อโรงเรียน บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหมี
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.sankaew.ac.th