โรงเรียนบ้านโก

ชื่อโรงเรียน บ้านโก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ส้มป่อย
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Ko_koban@hotmail.com
เว็บไซต์ -