โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหมี
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -