โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

ชื่อโรงเรียน ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ส้มป่อย
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ penpa7274@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sompoivittaya.ac.th