โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บัวหุ่ง
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kru_kasem@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -