โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)

ชื่อโรงเรียน บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บัวหุ่ง
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ENASCHOOL@GMAIL.COM
เว็บไซต์ -