โรงเรียนบ้านฮ่องข่า

ชื่อโรงเรียน บ้านฮ่องข่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองอึ่ง
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Hoka_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -