โรงเรียนบ้านโกทา

ชื่อโรงเรียน บ้านโกทา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองอึ่ง
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kota_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -