โรงเรียนบ้านครั่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านครั่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดู่
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bankrang@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bankrang.com