โรงเรียนบ้านดู่ค้อ

ชื่อโรงเรียน บ้านดู่ค้อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดู่
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ dukooschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http:www.dukor.go.th